Archive | July, 2012

Cashback kredittkort

Hva betyr cashback? Flere utstedere av kredittkort frister med cashback blant sine fordeler. Men hva betyr cashback i kredittkortsammenheng? Cashback er i praksis en rabatt som du får tilbakebetalt én gang hver mnd. Som navnet hentyder så vil det si “penger tilbake”. Du vil betale full pris for varen eller tjenesten i butikken, men da […]

Continue Reading

Kredittkort søknad

For å tilfredsstille kredittkortutstedernes kriterier er du som regel nødt til å være over 18/20 år, ha inntekt over 150.000 kroner, være medlem av norsk folketrygd og være fri for betalingsanmerkninger. Kredittkort med høy tilgjengelig kreditt har gjerne desto høyere krav til årlig inntekt. Hva er betalingsanmerkninger? En betalingsanmerkning er en av konsekvensene du pådrar […]

Continue Reading

Ha flere kredittkort

Det hersker en generell skepsis blant folk flest når det gjelder det å anskaffe et kredittkort, og da spesielt flere kredittkort. Flere kredittkort = større tilgjengelig kreditt og på bakgrunn av dette er mange redd for å bli fristet til å overbruke kredittkortene og komme på etterskudd med regningene mens de forestiller seg inkassobaroner som […]

Continue Reading

Kredittkort eFaktura

Som kredittkortkunde vil du som regel motta faktura én gang per mnd. Du kan da velge om du vil motta fakturaen som eFaktura eller papirfaktura. Da papirfaktura krever fysisk sending, konvolutt, papir og porto vil dette naturligvis koste noe ekstra. Efaktura står for elektronisk faktura og vil som navnet tilsier, være en faktura du mottar […]

Continue Reading

Kredittkortenes renter

En vesentlig del av kredittkortenes brukervilkår er deres rentesatser, da henholdsvis nominell rente og effektiv rente. Mens den nominelle renten er rentesatsen som angir hvor mye lånet vil koste i rene rentekostnader, tar den effektive renten hensyn til alle de øvrige kostnadene. Dette kan være avgifter som administrasjonsgebyr, etableringskostnader, fakturagebyr og brukskostnader ved varekjøp og […]

Continue Reading