Archive | December, 2012

Kredittkort og kredittscore

En forutsetning for å motta kredittkort hos de aller fleste kredittkortutstedere er at du har god nok kredittscore. Hva menes med denne kredittscoren? Kredittscore er en poengsum (kredittrating) som i bunn og grunn skal gi en pekepinn på hvordan du står økonomisk. Denne poengsummene er blant annet utviklet for at unngå at bankene skal gi […]

Continue Reading

Kredittkort og avslag på drivstoff

Flere av tilbyderne av kredittkort lokker med avslag på drivstoff for å tillegge seg deg i deres kundebase. Hva betyr dette i praksis? Opplagt nok så betyr dette avslaget på drivstoff at du mottar rabatt på fylling av bensin og diesel hos bensinstasjonene som kredittkortutstederen har et samarbeid med. Flere av bensinstasjonkjedene har også egne […]

Continue Reading