Gratis reiseforsikring ved bruk av kredittkort

En god andel av markedets kredittkort kommer med gratis reiseforsikring og avbestillingsforsikring dersom du betaler mer enn 50 % av reisens transportkostnader med kredittkortet. Reiseforsikringen gjelder som regel for deg selv, ektefelle/samboer, samt tre barn eller tre medreisende. For at reiseforsikringen skal dekke ovennevnt reisefølge må også over halvparten av deres transportkostnader betales med kredittkortet.

Betingelser for å være dekket av reiseforsikringen er ofte at du er medlem av norsk folketrygd, bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og at reisen starter i Norge.

Reiseforsikringens dekningsomfang er som oftest følgende:

– Tap av reisegods
– Forsinket bagasje
– Forsinket reisearrangert transportmiddel
– Forsinket fremmøte
– Reisesyke
– Hjemtransport
– Invaliditet
– Reiseavbrudd
– Avbestilling
– Reiseansvar

Reiseforsikringens forsikringsbevis og avtalevilkår vil utdype i detalj hvilke forsikringssummer som gjelder. Avtalevilkårene vil videre informere deg om nøyaktig hvem/hva forsikringen kan dekke/ikke dekke, samt utfyllende informasjon om hvert enkelt punkt i listen ovenfor.

Husk å ta med kontaktinformasjonen til forsikringsselskapet ditt når du er ute og reiser. Som regel kan mindre tilfeller meldes til forsikringsselskapet etter du har kommet hjem, mens tilfeller der du har behov for akutt assistanse bør meldes umiddelbart.

Kredittkortoversikten vil vise deg hvilke kredittkort som har inkludert reiseforsikring og avbestillingsforsikring.