Kredittkort eFaktura

Som kredittkortkunde vil du som regel motta faktura én gang per mnd. Du kan da velge om du vil motta fakturaen som eFaktura eller papirfaktura. Da papirfaktura krever fysisk sending, konvolutt, papir og porto vil dette naturligvis koste noe ekstra.

Efaktura står for elektronisk faktura og vil som navnet tilsier, være en faktura du mottar elektronisk som igjen vil spare deg for unødvendig mye papirer og være mer miljøvennlig. Du slipper også styret med lange KID-nummer.

Opprette eFaktura-avtale

Når du betaler en regning vil du få tilbud om å opprette en eFaktura-avtale. Når du svarer ja vil du inngå en avtale med eFaktura-tilbyderen og dermed motta alle fremtidige fakturaer i nettbanken. Som regel kan du også velge om du vil motta en e-mail hver gang du mottar en eFaktura i nettbanken.

Du kan også opprette en eFaktura-avtale manuelt ved å finne eFaktura-referansen på fakturaen, logge inn i nettbanken og trykke deg videre til eFaktura. På denne undersiden kan du opprette en eFaktura-avtale.

Kontroll

Når du mottar en eFaktura må du selv godkjenne denne i nettbanken før kontoen din blir belastet. Videre kan du velge om du vil at beløpet skal bli belastet fra en annen konto og om du vil betale før forfallsdatoen.

Vanlig praksis hos utstederne av kredittkort er at du må betale et minstebeløp hver mnd som normalt ligger rundt 3 % av benyttet kreditt. Når du mottar eFaktura kan du selv velge om du vil betale mer enn minstebeløpet.