Kredittkort og avslag på drivstoff

Flere av tilbyderne av kredittkort lokker med avslag på drivstoff for å tillegge seg deg i deres kundebase. Hva betyr dette i praksis?

Opplagt nok så betyr dette avslaget på drivstoff at du mottar rabatt på fylling av bensin og diesel hos bensinstasjonene som kredittkortutstederen har et samarbeid med. Flere av bensinstasjonkjedene har også egne kredittkort som naturlig nok, kun gir rabatt dersom du fyller på en av deres stasjoner.

Hvor mye sparer du?

Normalt ligger rabatten på ca. 40 øre per liter du fyller. Enkelte tilbyr rabatter over 50 øre per liter, mens et fåtall av aktørene ligger under 30 øre per liter. 365 Privat topper listen med 3,65 % prisavslag + 30 øre per liter, forutsatt at du fyller på en Esso-stasjon. Med en literspris på 14 kr vil denne rabatten gi deg 81 øre i rabatt per liter du fyller.

Ofte vil du finne de laveste prisene på drivstoff på søndager, mens prisene på mandager kan ligge opp mot 1 krone dyrere. Følgelig kan det være gode penger å spare på å fylle på søndager, i kombinasjon med å bruke et kredittkort med rabatter på bensin.

Hvor mye kan du motta i bensinrabatt hvert år?

Noen kredittkort har en maksiumsgrense på 2000 kr for årlig mottatt rabatt. De jevne flertall av kredittkort har riktignok ingen grense og tilbyr rabatter i sjiktet 30-40 øre i rabatt per liter.

Vanligvis må du betale full pris når du fyller, da rabatten blir tilbakebetalt av kredittkortselskapet, ikke bensinstasjonen. Denne rabatten utbetales oftest til kontoen din, én gang per mnd. Praksisen blir gjerne omtalt som”Cashback”.