Kredittkort og kredittscore

En forutsetning for å motta kredittkort hos de aller fleste kredittkortutstedere er at du har god nok kredittscore. Hva menes med denne kredittscoren?

Kredittscore er en poengsum (kredittrating) som i bunn og grunn skal gi en pekepinn på hvordan du står økonomisk. Denne poengsummene er blant annet utviklet for at unngå at bankene skal gi lån og kreditt til personer som av stor sannsynlighet ikke er kapable til å betjene lånet.

Hvordan beregner man kredittscore?

Kredittscoren beregnes ut ifra faktorer som inntekt, formue, alder, pantstillelser, selskapsdrift, betalingsanmerkninger og flyttehistorikk. De to sistnevnte er spesielt faktorer som kan senke kredittscoren, samme ved drift av enkeltmannsforetak. Byråene henter blant annet ut informasjon fra Skattedirektoratet, inkassoselskaper, Foretaksregisteret og Brønnøysundsregisteret.

Kredittscoren gis av et kredittopplysningsbyrå som vanligvis rangerer ved hjelp av en skala som går fra 0-100. Ofte blir du ansett som godkjent dersom du ligger i sjiktet 19-100. En kredittscore under 10 gir deg vanligvis avslag, mens en poengsum mellom 11-18 kan bety at du blir sjekket ekstra. Norges innbyggere hadde i 2011 en gjennomsnittlig kredittscore på 57,41 poeng.