Kredittkort søknad

For å tilfredsstille kredittkortutstedernes kriterier er du som regel nødt til å være over 18/20 år, ha inntekt over 150.000 kroner, være medlem av norsk folketrygd og være fri for betalingsanmerkninger. Kredittkort med høy tilgjengelig kreditt har gjerne desto høyere krav til årlig inntekt.

Hva er betalingsanmerkninger?

En betalingsanmerkning er en av konsekvensene du pådrar deg når du ikke betaler gjelden fin i tide. Betalingsforholdet vil da bli registrert i registeret hos kredittopplysningsbyråer og vil i ettertid gi deg vanskeligheter med å kunne få lån hos banker.

Vanligvis stammer betalingsanmerkninger fra utestående inkassosaker, men det kan også komme av at du selv har valgt å bli sperret for kreditt eller dersom du har gått personlig konkurs.

Bli kvitt betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger skal bli slettet etter fire år, men vil også bli slettet med én gang dersom du betaler tilbake gjelden din innen disse fire årene.

Hvordan søke om kredittkort?

Kredittkortsøknader kan som regel leveres per post, men den raskeste måten vil være å søke via nettsidene til kredittkortustederen. Med bruk av BankID vil søknadsprosessen bli så effektiv som mulig. Forvent en behandlingstid på 30 minutter til sju dager.