Kredittkortenes historie

Vi må helt tilbake til slutten av 1800-tallet for å lukte på det stadig mer omfattende konseptet kreditt. På den tiden brukte man mynter og metallplater med kundens navn og adresse. I 1946 sørget den amerikanske bankmannen John Biggins for at det første bank- og kredittkortet i tilknytning en bank ble virkelighet. Bankkortet fikk navnet «Charg-It».

Konseptet fungerte i praksis ved at regningen ble sendt til banken når kunden hadde gjort et kjøp i butikken. Banken betalte så regningen og krevde inn penger fra kunden. Kredittkortet kunne kun brukes i de lokale butikkene og kun dersom du hadde en konto i John Biggins’ bank.

Videreføringen kom i 1949 da ideen til The Diners Club Card begynte å gro. Under en forretningsmiddag innså verten Frank McNamara at han hadde glemt lommeboken og ved å irritere seg over mangelen på et annet betalingsalternativ kom de på ideen om et kredittkort som kunne brukes i utbredt skala. Innen utgangen av 1951 fantes det hele 20.000 kortinnehavere av The Diners Club Card.

Mens de første kredittkortene ble laget av papp eller celluloid (stoff basert på nitrocellulose og kamfer) så kom de første plastkortene ca. 10 år senere. Siden har kredittkortbransjen vokst til å bli et elementært tilbud hos alle banker. Per i dag besitter nordmenn totalt flere millioner kredittkort. Forskere spår at det i fremtiden vil bli vanlig å inkludere en chip i smarttelefoner som kan fungere som et kredittkort.

Tags: , , , , , , ,

Artikkelen ble skrevet 07 Jun 2012.

Kommentarer: