Tag Archives: effektiv

Kredittkortenes renter

En vesentlig del av kredittkortenes brukervilkår er deres rentesatser, da henholdsvis nominell rente og effektiv rente. Mens den nominelle renten er rentesatsen som angir hvor mye lånet vil koste i rene rentekostnader, tar den effektive renten hensyn til alle de øvrige kostnadene. Dette kan være avgifter som administrasjonsgebyr, etableringskostnader, fakturagebyr og brukskostnader ved varekjøp og […]

Continue Reading

Effektiv rente

Hva er effektiv rente? Utstederne av kredittkort plikter å oppgi den effektive renten til kunden før de får sitt kredittkort. Den effektive renten angir kredittkortets årlige rentebeløp, inkludert alle gebyrer og kostnader som måtte være en del av lånet. Dette kan eksempelvis være etableringsgebyrer, årsgebyr, fakturakostnader, valutapåslag og gebyrer forbundet med uttak i minibank. Forbrukerombudet […]

Continue Reading

Nominell rente

Hva er nominell rente? I kredittkortsammenheng snakkes det ofte om nominell og effektiv rente. Hva betyr så disse to faktorene? Den nominelle renten angir kredittkortets årlige rentebeløp og da hvor mange prosent dette utgjør av lånet. Du kan gjerne si at den nominelle renten er råkostnaden som ikke tar hensyn til eventuelle gebyrer og kostnader. […]

Continue Reading

YX Visa

Kredittkortet YX Visa har svært mange fordeler for deg som bruker mye tid på veiene og fyller mye bensin. Med sine gunstige priser på drivstoff og en egen rabattstige, sparer du mer desto mer du fyller. Fyller du inntil 1500 liter per innenfor en periode på 12 mnd sparer du 30 øre per liter. 1500-2500 […]

Continue Reading

Nye regler for beregning av effektiv rente

Etter nye regler fra Forbrukerombudet vil flere av kredittkortene vise en effektiv rente som ikke helt er representativt for den bruken du tenker å gjøre med kredittkortet. De nye reglene har blant annet bestemt at man i tillegg til nominell rente, også må inkludere en bruksprofil med følgende kjøp/transaksjoner: – 10 varekjøp innenlands – 3 […]

Continue Reading