Tag Archives: Experian

Kredittkort og kredittscore

En forutsetning for å motta kredittkort hos de aller fleste kredittkortutstedere er at du har god nok kredittscore. Hva menes med denne kredittscoren? Kredittscore er en poengsum (kredittrating) som i bunn og grunn skal gi en pekepinn på hvordan du står økonomisk. Denne poengsummene er blant annet utviklet for at unngå at bankene skal gi […]

Continue Reading