Informasjon om kortnummeret på kredittkortet ditt

Mange har ikke snøring på hva nummeret på 16 siffer på kredittkortets forside egentlig betyr.

Nedenfor følger en kort oversikt over hva sifrene tilsier:

– Det første sifferet forteller hva slags institusjon som utstedte kredittkortet:

1 og 2 = Flyselskaper
3 = Underholdning og reise
4 og 5 = Finans og bank
6 = Varehandel
7 = Oljebransjen
8 = Tele
9 = Nasjonal tjeneste

– De første seks sifrene er et identifikasjonsnummer for virksomheten som utstedte kortet.

– Siffer nr 7 – 15 er personens personlige kontosiffer.

– Det aller siste sifferet brukes for å sjekke kredittkortnummerets gyldighet ved bruk av Luhns algoritmer.

Hvordan kontrollere om kortnummeret på kredittkortet ditt er gyldig

Du kan på en svært enkel måte, sjekke om kredittkortnummeret er gyldig eller falskt. Slik gjøres det ved bruk av en enkel matteformel:

Fiktivt kredittkortnummer:

4420 1234 5674 9115

Doble hvert andre siffer fra høyre, dvs:

4×2, 2×2, 1×2, 3×2, 5×2, 7×2, 9×2, 1×2

Summer:

8, 4, 2, 6, 10, 14, 18, 2

Legg sammen de nye sifrene og de gamle sifrene som ikke er doblet. Da får du:

8+4+4+0+2+2+6+4+10+6+14+4+18+1+2+5 = 90

Dersom sluttsummen kan deles på 10 så er kredittkortnummeret gyldig.

Tags: , , , , , , , , , ,

Artikkelen ble skrevet 06 Jun 2012.

Kommentarer: